३ वर्षदेखि बाटोमै बास, घरमा बस्ने कुनै आशै छैन !

मुगु । सेतो, कालो फुलेको कपाल, हातमा घडि, ठड्डिएको लौरो, न्यानो ज्याकेट, पछाडि निगालोले बुनेको डोको, अन्य कट्टा, बाटोकोछेउमा बिछ्याईएको ओछ्यान । उनी हुन एक वृद्ध