कुमारी घर भारतले पुनर्निमाण गरिदिने

२५ फागुन, काठमाडौँ । ललितपुरमा रहेको कुमारी छें र कुमारी घर पुनर्निमाण हुने भएको छ । ०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रहेको ललितपुरस्थित कुमारी छेँ र कुमारी

कुमारी घर भारतले पुनर्निमाण गरिदिने

२५ फागुन, काठमाडौँ । ललितपुरमा रहेको कुमारी छें र कुमारी घर पुनर्निमाण हुने भएको छ । ०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रहेको ललितपुरस्थित कुमारी छेँ र कुमारी

कुमारी घर भारतले पुनर्निमाण गरिदिने

२५ फागुन, काठमाडौँ । ललितपुरमा रहेको कुमारी छें र कुमारी घर पुनर्निमाण हुने भएको छ । ०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रहेको ललितपुरस्थित कुमारी छेँ र कुमारी