एम यस वार्ड को मेनुबार,फन्सन, आईकन , डिसक्रिपसन् , किबोर्ड अप्रेसन

एम यस वार्ड को मेनुबार । एम यस वार्ड को Standard टुलबार । एम यस वार्डका केहि फन्सन, आईकन , डिसक्रिपसन् , किबोर्ड अप्रेसन हेर्न