स्क्रीन सेभर चेन्ज कसरि गर्ने।

१. स्क्रीन सेभर चेन्ज गर्नकोलागी डेस्कटप बैकग्राउन्ड क्लिक गर्नुहोस्। २ . सेलेक्ट प्रोपर्टीज मा क्लिक गर्ने । ३ . सेलेक्ट स्क्रिन सेभर फ्रम मेनु बारमा