सकसपूर्ण अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र, ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल

कोरोनाको कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा ठुलो धक्का लागेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत ऋणात्मक