Category: बेसिक कम्प्युटर

कम्प्युटर भनेको के हो?

साधारणतया, कम्प्युटर एक इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण हो जसले आउटपुट उपकरणहरू मार्फत निर्गत आउटपुट प्रोसेसिंग उपकरणहरूको प्रक्रियामा