Category: एडभान्स कम्प्युटर

फोल्डर कसरी बनाउने,डिलिट गर्ने,रिस्टोर गर्ने ,डिस्क डिफ़्रग्मेण्ट,डिस्क क्लिनप

फोल्डर कसरी बनाउने १.ब्याकग्राउन्डको खाले ठाउँमा राइटले क्लिक गर्ने । २.न्युमा क्लिक गर्ने । ३.फोल्डरमा