November 28, 2021

बिरगंज खबर

सत्य तथ्य र निस्पक्ष्य समाचारको लागी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप  २०७८

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप  २०७८ सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ २ वर्षे एल.एल.एम दोस्रो वर्ष (२०७६) अांशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा समय : विहान  ८.०० बजेदेखि १२.०० बजेसम्म    परीक्षा केन्द्र : महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल

tu