कक्षा १० को प्रथम एकाई को मोडल प्रशन गणित र बिज्ञान

कक्षा १० को प्रथम एकाई को मोडल प्रशन गणित र बिज्ञान

यदि A र B मात्र U का उपसमूहहरू भए

(a) (AU B)= ?

(b) n/AUB)= ?

(c) nỦA UB)= ?

(d) no(A) = ?

(e) no(B) = ?

 1. एउटा वनभोजमा सम्मिलित 100 जना सहभागिमध्ये 70 जनाले दध, 40 जनाले सुप तथा 20 जनाले दुवै पेय पदार्थ पिए।

(i).माथिको जानकारीलाई भेनचित्रमा प्रस्तत गर्नहोस ।

(ii).भेनचित्र प्रयोग गरी कुनै पनि पेय पदार्थ नपिउने सहभागिहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

 1. 100 जना मानिसहरूमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा 65 जनाले लोकगीत. 55 जनाले आधुनिक गीत र 35 जनाले लोकगीत तथा आधुनिक गीत दुवै मन पराउने पाइयो भने,

(i) उक्त तथ्यलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नहोस् ।

(ii) दुवैथरी गीत मन नपराउने कति थिए ?

 1. एउटा समुदायमा गरिएको सर्वेक्षणमा 55% ले रेडियो सन्न, 65% ले टेलिभिजन हेर्न र 35% ले रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न मन पराउने व्यक्तिहरू भेटिए भने,

(i) उक्त जानकारीलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

(ii) रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न मन नपराउने प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् ।

 1. 350 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा विद्यालयमा सर्वेक्षण गर्दा 200 जनाले पोखरा मन पराए, 220 जनाले चितवन मन पराए र 120 जनाले दुवै ठाउँ मन पराएको पाइयो भने :
 • माथिको तथ्यलाई भेनचित्रमा देखाउनुहोस् ।
 • दुवै ठाउँ मन नपराउने विद्यार्थी सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।
 1. एउटा विद्यालयका 900 जना विद्यार्थीहरूमाझ गरिएको एक सर्वेक्षणमा स्याउ मन पराउने 600 जना, सुन्तला मन Cउने 500 जना र कुनै पनि मन नपराउने 125 जना पाइयो।

(i) माथिको तथ्यलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

(ii) दवै फलफुल मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

(iii) स्याउ मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

 1. एउटा विद्यालयमा रहेका 450 जना विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षणमा निम्नलिखित तथ्यहरू पाइयो, जसमा 250 जनाले सुन्तला मनपराउँदा रहेछन्, 280 जनाले स्याउ मन पराउँदा रहेछन् र 40 जनाले दुवै फल मन पराउँदैनन् भने:

(i) दुवै फल मनपराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

(ii) सन्तला मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

 1. 100 जना विद्यार्थीहरूको समूहमा 68 जनाले फुटबल खेल, 60 जनाले भलिबल खेल मन पराउँछन् र 2 जनाले कुनै पनि खेल मन पराउँदैनन् भने भेनचित्र बनाई पत्ता लगाउनुहोस् : I
 • दुवै खेल मन पराउने कति जना रहेछन् ?
 • फुटबल मात्र मन पराउने कति जना रहेछन् ?

Write Given Formula Of Sets

 1. n(A∪P)=
 2. n(A∪B)=
 3. n(U)=
 4. n(A∪B)=
 5. n(A−B)=
 6. n(A−B)=
 7. n(Ac)=

n(P∪Q∪C)=

 

All Question Of Class 10 Of Science Of Chapter One Force

१). बल भनेको के हो ? यसको एस.आइ. एकाइ लेख्नुहोस्।

२). एक न्युटन बल भनेको के हो?

३). गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो ? यसको एकाइ लेख्नुहोस् ।

४). G ले के जनाउँछ ।

५). F = G कुन अवस्थामा हुन्छ।

६). गुरुत्वाकर्षण बलको स्थिर अङग वा G भनेको के हो?

७). गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो? पृथ्वीको कुन स्थानमा यसको मान सबैभन्दा कम र कुन स्थानमा सबैभन्दा बढी हुन्छ ? यसको औसत मान र दिशासमेत लेख्नुहोस्।

८). न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लेख्नुहोस्।

९). F =Gm1.m2/d² प्रमाणित गर्नुहोस

१०). पृथ्वीलाइ चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरि खाँदन सकियो भने यसको गुरुत्व प्रवेगमा के असर पर्छ।

११). बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डभन्दा करिब ३१९ गुणाले बढी छ, तर यसको गुरुत्व प्रवेग (9.8m/sec²) भन्दा करिब 2.5 गुणाले मात्र छ। यसको कारण के होला ?

१२). स्वतन्त्र खसाई भनेको के हो? कस्तो अवस्थामा वस्तुको खसाई स्वतन्त्र हुन्छ।

१३). पारासुट लिएर हामफाल्दा गुरुत्व प्रवेगमा कस्तो असर पर्छ।

१४). पिण्ड र तौल  बिच फरक लेख्नुहोस्।

१५). कुनै वस्तुको पिण्ड स्थिर हुन्छ तर तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। किन?

१६). पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र र भुमध्य देखियो क्षेत्रमा समान उच्चाईबाट खसाइएका वस्तुहरु मध्ये ध्रुवमा छिटो खस्छ। किन?

१७). डल्ला पारिएका र डल्ला नपारिएका कागजका पानाहरु हावामा एकै साथ खसाल्दा डल्ला पारिएका कागजका पानाहरु छिटो             खस्छ। किन?

१८). पृथ्वीको सतहमा ठुलो ढुङ्गा उचाल्न गारो हुन्छ तर सानो ढुङ्गा उचाल्न सजिलो हुन्छ। किन?

१९). भ्याकुम भित्र एउटा फलामको गुच्चा र एउटा चराको प्वाँख एकैसाथ खसाल्दा एकैसाथ जमिन मा पुग्छन। किन?

२०). गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरु लेख्नुहोस्।

२१). पारासुतको मद्दतले चन्द्रमा र पृथ्वीमा हाम फाल्दा के हुन्छ।

२२). सिक्का र चराको प्वाँख सम्बन्धी प्रयोगको निस्कर्ष लेख्नुहोस।

………………………………………………………..Good Luck ………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *